ForsideMariagerfjordCigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

- Annonce -

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

Det er tobaksindustriens ansvar at betale for cigaretskod, der forurener naturen. En ny analyse viser, at omkostningerne for at rydde op efter cigaretskod bliver dyrere end hidtil antaget. Regeringen og en bred aftalekreds er enige om, at regningen til producenterne skal følge omkostningerne, lyder det i en pressemeddelse fra Miljøministeriet.

Hvert år ender flere millioner cigaretskod med at blive kastet i den danske natur. Det har konsekvenser for vores miljø og vores natur. Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat og over 5-10 år nedbrydes skod til mikroplast. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin til skade for dyreliv og vandmiljø.

Sidste år trådte det såkaldte oprydningsansvar for cigaretskod i kraft. Oprydningsansvaret betyder, at tobaksproducenterne skal betale for oprydningen af deres produkter, når de ender i naturen.

Nu viser en ny analyse, at det bliver dyrere, end det først var antaget, at rydde op i den danske natur efter de mange cigaretskod. Regeringen og en bred aftaleaftalekreds er enige om, at gebyrerne, som tobaksproducenterne skal betale, skal følge de reelle omkostninger.

”Cigaretskod hører ikke til i naturen. De indeholder plast, giftige tjærestoffer og tungmetaller, som udledes i naturen. Derfor skal producenterne naturligvis betale prisen for oprydningen. Nu viser det sig, at prisen bliver højere, end vi troede. Derfor er det også tilfredsstillende, at en bred aftalekreds er enige om, at regningen fortsat tilfalder producenten, selvom prisen er steget,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Ikke kun tobaksproducenter skal betale for oprydning i naturen

Det er ikke kun cigaretskod, der bliver smidt i naturen. Meget andet affald ender også i naturen og miljøet. Hvert år indsamler kommunerne 14.000 ton affald, som ligger smidt i skove, parker og byrum. En stor del af dette affald er fødevarebeholdere, indpakningsposer og -folier, drikkevarebeholdere og drikkebægre, der anvendes til take-away samt letvægtsbæreposer, balloner og vådservietter af engangsplast.

Derfor bliver producenter af disse syv øvrige engangsplastprodukter fra 1. januar 2025 også omfattet af oprydningsansvaret. Ifølge en ny opgørelse Miljøstyrelsen har fået lavet, brugte kommuner, Naturstyrelsen og Vejdirektoratet i 2023 i alt ca. 150 mio. kr. på oprydning af de otte engangsplastprodukter. Det er disse omkostninger, producenterne nu skal afholde.

Aftaleparterne udtaler:

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre:

”Mere og bedre sortering samt øget genanvendelse er vigtige skridt i den grønne omstilling på vejen til bedre ressourceudnyttelse. Konkret i tillægsaftalen udmøntes et oprydningsansvar, og jeg er glad for, at en bred kreds af aftalepartier tager ansvar i aftalen. Producentansvar og viden er vigtigt i forbindelse med gennemførelsen og opfølgningen. Jeg er glad for engagementet og den brede tilslutning på området.”

Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører for Moderaterne:

”Vi har for meget affald i naturen. Det ser ikke bare grimt ud, men ødelægger også vores fælles natur. Vi vil gerne stå på et princip om, at forureneren betaler. Derfor er det godt, at producenterne fremover bidrager økonomisk til oprydningen af forskellige engangsplastprodukter, så vi kan komme affaldsproblemerne til livs og få et renere land.”

Marianne Bigum, havmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti:

”Engangsplastik og emballage har ingen steder hjemme i den danske natur. Derfor er jeg glad for, at vi på flere niveauer sikrer, at producenterne i højere grad tager ansvar for at nedbringe affaldsmængden fra deres produkter herunder at betale for oprydningen, når deres produkter ender i naturen.”

Søren Egge Rasmussen, miljøordfører for Enhedslisten:

”Det er kun rimeligt, at forureneren betaler oprydningen, når deres produkter ender i naturen. Men der skal også fokus på, at så mange af de her såkaldte ”engangsprodukter” som overhovedet muligt skal genanvendes i stedet for at ende som affald. En oplagt løsning er at udvide den eksisterende pantordning for drikkevarer til at omfatte langt flere typer emballage.”

Morten Messerschmidt, miljøordfører for Dansk Folkeparti

”Dansk Folkeparti støtter aftalen og ser frem til et renere Danmark med mindre affald i naturen og langs danske veje.”

Sascha Faxe, miljøordfører for Alternativet:

”Vi er i Alternativet glade for tillægsaftalen, fordi den sikrer, at vores bestyrelse repræsenterer alle i producentansvarskæden. Ved at have eksperter inden for cirkulær økonomi, affaldshåndtering og genanvendelse med om bord, kan vi sikre, at vi altid er opdaterede og klar til at træffe de bedste beslutninger for en mere grøn og bæredygtig fremtid.”

Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet:

”Alt for meget skrald ender på gaden og i naturen med store regninger som følge, når der skal ryddes op. Med denne aftale sikrer vi, at producenterne af cigaretter og engangsplastik kommer til at betale for oprydningen. Det er sund fornuft”

Fakta:

  • Cigaretskod er antalsmæssigt den største type af henkastet affald i Danmark.
  • Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Over 5-10 år nedbrydes skod til mikroplast. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.
  • Omkostningerne for oprydning af cigaretskod var tidligere estimeret til 39,5 mio. kr. årligt. Omkostningsopgørelsen viser nu, at prisen for oprydning ligger på 84,5 mio. kr. årligt.
  • Producenterne skal betale oprydningsgebyr i hvert kvartal. Den regning bliver nu dyrere.
  • Oprydningsansvaret på alle 8 engangsplastprodukter stammer fra EU’s engangsplastdirektiv.
Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet