ForsideHobroEurowind Energy A/S ønsker mulighed for at lave et testcenter på Gettrupvej...

Eurowind Energy A/S ønsker mulighed for at lave et testcenter på Gettrupvej i Hobro

- Annonce -

Eurowind Energy A/S ønsker mulighed for at lave et testcenter på Gettrupvej i Hobro

Forslag til Lokalplan 197/2024 – Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro behandles politisk første gang i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. marts 2024.

Forventet sagsgang
UTM, ØK, BY og høring UTM, ØK, BY

Anledning

Eurowind Energy A/S ønsker mulighed for at lave et testcenter på Gettrupvej i Hobro. Testcenteret skal muliggøre test af synergien mellem solcellepaneler og afgrøder, hvorfor fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 197/2024.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At lokalplan 197/2024 for et erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro sendes i otte ugers offentlig høring.

Inddragelse
Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan 197/2024 har der været afholdt fire ugers foroffentlighedsfase ved de nærmeste naboer.

Beliggenhed af lokalplanområdet i forhold til det omkringliggende område. Foto: Fra sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Baggrund

Eurowind A/S har kontaktet Mariagerfjord Kommune med henblik på at få udarbejdet en lokalplan, der muliggør et testcenter på Gettrupvej i Hobro for test af synergien mellem solceller og afgrøder på en ejendom.

Formål

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan 197/2024 for Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro. Lokalplanen giver virksomheden mulighed for at etablere et testcenter i form af en energi- og ressourcevirksomhed. For at fremtidssikre lokalplanen er lokalplanen udarbejdet som en erhvervslokalplan med mulighed for energi- og ressourcevirksomheder, men også med mulighed for erhverv i form af kontor i tilknytning til virksomheder, servicevirksomheder, lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomheder samt lager og lignende til serviceerhverv.

Kommentar fra inddragelsesfase

Under fordebatten er der indkommet to høringssvar fra Gettrupvej 7 og 8 omhandlende følgende emner:

Støj

Begge naboer er bekymrede for den mængde støj, der måtte komme fra et erhvervsområde set i forhold til, at der ingen støj er på nuværende tidspunkt. Naboerne ønsker, at der stilles krav til støjniveauet eller at der etableres støjreducerende tiltag.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har i lokalplanen redegjort for, at der er en nærliggende støjfølsom arealanvendelse, som kan medføre begrænsninger eller særlige krav i forhold til den ønskede indretning eller drift. Dette kan særligt gøre sig gældende i aften- og natperioder, hvor de vejledende støjgrænser er lavere.

Det visuelle og højde på bebyggelse

Naboerne er kede af at miste deres udsyn til skov og marker, og ønsker derfor ikke høje bygninger på ejendommen.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har i lokalplanen givet mulighed for bebyggelse i to etager i 15 meters højde, dog med en afstand til skel på fem meter, således at en høj bebyggelse ikke kommer for tæt på naboerne.

Ind/udkørsel

Naboerne ønsker, at adgangsvejen til området sker fra Langelandsvej for at mindske trafikken og derved også støjen for deres ejendomme.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden vurderer, at den eksisterende vejadgang til området ad Gettrupvej skal bevares, da Langelandsvej er en trafikeret vej og derfor ikke bør være adgangsvej.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 82, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i otte uger.

Bilag

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet