ForsideØstkystenHenrik Sloth (V) valgt som ny formand for udvalget for Teknik og...

Henrik Sloth (V) valgt som ny formand for udvalget for Teknik og Miljø med stemmerne 5 mod 2

- Annonce -

Henrik Sloth (V) valgt som ny formand for udvalget for Teknik og Miljø med stemmerne 5 mod 2

Niels Erik Poulsen (V) havde pr. mail fremsendt følgende anmodning til udvalgsmødet den 4. december 2023 i Udvalget for Teknik og Miljø:

‘Jeg skal hermed anmode om, at der på dagsorden til udvalgets møde i Teknik og Miljø den 4.12.2023 påføres som punkt 1: Valg af formand.’

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At anmodningen behandles.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 22, stk. 1, at et udvalg selv vælger sin formand. Loven indeholder ingen bestemmelser om udvalgsformandens funktionsperiode, og et stående udvalg kan således til enhver tid vælge ny formand. Ethvert medlem af et stående udvalg kan indbringe forslag om formandsskifte til udvalgsbehandling.

Formanden vælges ved almindeligt flertalsvalg, og eventuelt nyvalg har virkning fra beslutningen er truffet.

Beslutning

Punktet blev kort motiveret af Niels Erik Poulsen (V) som politisk og ikke personligt.

Jørgen Hammer Sørensen (O) bad indledningsvis om en evaluering af sin formandsrolle. Flere gav udtryk for en positiv evaluering af Jørgen Hammer Sørensens varetagelse af rollen.

Som kandidater til formandsvalget var Jørgen Hammer Sørensen (O) og Henrik Sloth (V).

Ved første afstemning blev Henrik Sloth (V) valgt med stemmerne 5 mod 2.

Følgende 5 stemte for Henrik Sloth (V): Henrik Sloth (V), Niels Erik Poulsen (V), Jane Grøn (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Rikke Fonnesbæk (A).

Følgende 2 stemte for Jørgen Hammer Sørensen (O): Jørgen Hammer Sørensen (O) og Christian Johnson (C).

Jørgen Hammer Sørensen (O) udtrykte i sin modstand mod beslutningen at han fandt den værende i uoverensstemmelse med konstitueringsaftalen fra 17. november 2021 mellem partierne (V, C, O og D) for perioden indtil 31. december 2025, som ifølge Jørgen Hammer Sørensens opfattelse kun kan brydes i enighed mellem parterne. Jørgen Hammer Sørensen så ikke faglige eller saglige begrundelser for valghandlingen.

Christian Johnson (C) udtrykte tilsvarende i sin modstand mod beslutningen, at han ikke så faglige eller saglige begrundelser for valghandlingen.

LÆS OGSÅ: Åbent bekymringsbrev til Daglig leder  af borgerservice  i  Mariagerfjord  Kommune

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -
RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet