ForsideMariagerfjordThorkild Løkke - Du misinformerer

Thorkild Løkke – Du misinformerer

- Annonce -

Thorkild Løkke – Du misinformerer

Af agronom Gunner Buck Elmevej 1, 9560 Hadsund

–  fordi du behændigt ”glemmer” en række faktiske forhold om pesticider i dansk grundvand

Thorkild Løkke, jeg mener, at du misinformerer læserne med din artikel: Fakta om drikkevandsboringer i Danmark, som Mariagerfjordposten bragte 11. december.

Inden jeg forklarer, hvorfor jeg mener, at du misinformerer, vil jeg bede dig fremskaffe tekst om det, Miljøministeren skulle have sagt til Folketinget den 28. marts i år. Her kan du ikke nøjes med at citere Danmarks Naturfredningsforening, men du bedes venligst skaffe referat fra Miljøministeriet eller Folketinget, der dokumenterer det, du citerer ministeren for.

Det, du citerer Miljøministeren for, har jeg ledt efter i timer…forgæves.

Du og DN ”glemmer” meget væsentlige sandheder

Som en tilsyneladende god discipel i DN – Danmarks Naturfredningsforening skriver du: 

–  Problemerne med pesticider i drikkevandet er nu så store, at vi risikerer at løbe tør for rent drikkevand.

–  De seneste 25 år er mindst 262 drikkevandsboringer lukket på grund af pesticider.

–  De mange lukkede drikkevandsboringer viser, at pesticider i drikkevandet er et stigende problem.

Derpå citerer du Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, for bl.a. følgende:

– Vi frygter, at hvis vi fortsætter som hidtil, vil vores børn og børnebørn ikke kunne tænde for vandhanen og drikke rent vand.

Men Thorkild Løkke. Du og Danmarks Naturfredningsforening ”glemmer” nogle meget væsentlige sandheder, når I kræver forbud mod pesticider på grund af fund i dansk grundvand / drikkevand.

Danmarks Naturfredningsforening spreder skræk

For det første ”glemmer” I, at grænseværdien for rester af pesticider i grundvand og drikkevand er 0,1 mikrogram pr. liter, hvor mikrogram er en milliontedel af et gram. Den værdi blev fastsat i begyndelsen af 1980erne, hvor man ikke kunne måle lavere koncentrationer.

Nu kan man måle i nanogram, der er 1.000 gange lavere end mikrogram og i picogram, der er 1.000 gange lavere end nanogram og en million gange lavere end mikrogram.

Uanset, hvor lidt man finder, vil I sige, at der er ”sprøjtegift” i drikkevandet, men det bliver det ikke mere giftigt af.

Men, det bliver værre og værre, efterhånden som man kan analysere for stadig mindre mængder. 

Ifølge Ministeriet for fødevarer landbrug og fiskeri er den sundhedsmæssige grænseværdi 100 til 1.000 gange højere end grænseværdien på de 0,1 mikrogram pr. liter.

Men, Danmarks Naturfredningsforening ser det som en af sine hovedopgaver at få fjernet brugen af pesticider i Danmark og få lavet landbruget om til økologisk. Foreningen bruger tilmed hyppigt dette tema i sin hvervning af nye medlemmer.

Og via mange pressemeddelelser får foreningen spredt en skræk for pesticider med den opfattelse, at pesticider udgør en kæmpemæssig risiko for vores sundhed. Danmarks Naturfredningsforening, der er en meget aktiv lobbyist, misinformerer groft på dette område.

0,1 promille af Acceptabelt dagligt indtag

–  I gennemsnit bidrager pesticider i grundvand med mindre end 0,1 promille af en ADI, der betyder Acceptabelt Dagligt Indtag. Det oplyste professor Nina Cedergreen, Københavns Universitet, da hun i januar 2017 fortalte 160 tilhørere om pesticider på et møde for landmænd på Vestermølle ved Skanderborg.

Professoren sammenlignede dette med, at vi danskere dagligt indtager 19 ADI i koffein og 41 i alkohol.

Forbudte sprøjtemider årsag til sløjfede boringer 

Når man taler om lukkede drikkevandsboringer er det afgørende at skelne mellem sløjfede boringer og lukkede boringer. Når en boring er lukket kan det betyde, at den er lukket i en periode eller midlertidigt, hvorpå boringen kan åbnes igen. En sløjfet boring er lukket helt ned og kan ikke genåbnes.

Jeg har ikke set, at I skelner mellem lukkede og sløjfede boringer.

Det næste er, at ingen af de sløjfede boringer er blevet nedlukkede på grund af pesticider, som det i dag er tilladt at bruge i dansk landbrug. Det vælger du og DN at se bort fra, og det er faktisk ganske uartigt.

Sandheden er, at for længst forbudte stoffer er årsag til, at boringer er lukkede eller sløjfede på grund af pesticider. Typisk stammer disse fund fra såkaldte punktkilder.

Et krav ved godkendelse af pesticider i Danmark er nu, at disse stoffer ikke må kunne sive ned i grundvandet.

Men det ser Danmarks Naturfredningsforening bort fra og hævder, at de pesticider, som danske landmænd må bruge i dag, vil trænge ned i grundvandet i fremtiden.

De stoffer, der har medført flest sløjfninger af boringer, er BAM og DMS.

BAM er nedbrydningsprodukt af Prefix og Casaron, der frem til midten af 1990erne blev brugt til at drysse på ukrudt på gårdspladser, kirkegårde, parker og haver mm samt på vandværksgrunde. Derfor er det ikke så mærkeligt, at stoffet også findes i boringer. Prefix og Casaron er ikke blevet brugt i landbrugsafgrøder.

DMS er det stof, der nu bliver fundet hyppigst – nemlig i 1/3 af boringerne. DMS er nedbrydningsprodukt af tolylfluanid, som er brugt som pesticid i frugt- og bæravl og som biocid i træbeskyttelse. tolylfluanid, og dichlofluanid i træbeskyttelse og maling til udendørs træværk

En undersøgelse, der er gennemført af HOFOR og GEUS viser, at DMS er en væsentlig årsag til forurening af grundvand under byer som Hvidovre. Tolylfluanid, og dichlofluanid i træbeskyttelse og maling til udendørs træværk er største kilde til disse forureninger med DMS.

I lukker øjnene for mange andre forureninger

Thorkild Løkke, når du og Danmarks Naturfredningsforening sætter kraftigt fokus på pesticider, som om det er det eneste, der kan forurene drikkevand, så lukker i øjnene for mange andre forureninger. Det mener jeg er forkert og farligt.

I lukker tilsyneladende øjnene for, at der kan være giftstoffer fra naturen og mange andre kemikalier end pesticider samt tungmetaller i drikkevandet.

Det allerfarligste stof er Arsen. Arsen er kræftfremkaldende. Det findes naturligt i grundvandet. Der findes ikke en nedre grænse for, hvornår man ved, at stoffet er ufarligt. Hvis DN reelt ville sikre rent drikkevand til danskerne ville de arbejde for, at grænseværdien for arsen i drikkevandet blev nedsat.

Ørnebregner kan indeholde stoffer, der er langt mere giftige end pesticider… stoffer som kan havne i drikkevandet.

–  Mange andre stoffer end pesticider bidrager til giftighed i grundvand og drikkevand. Det fortalte professor Nina Cedergreen i sit indlæg på det allerede nævnte møde om Pesticider og rent Drikkevand på Vestermølle ved Skanderborg i januar 2017. Hun viste eksempler på, hvad der findes i drikkevand:

– DEET, myggebalsam, blev fundets i 84 pct. af 164 prøver af drikkevand fra hele Europa, som blev indsamlet og analyseret af et italiensk laboratorium.

– Koffein fra kaffe og the blev fundet i 83 pct. af prøverne.

– Perflurerede stoffer, PFOS blev fundet i 66 pct. af prøverne. Det er stoffer, som bl.a. findes i poser til popcorn, og som kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. ADI er meget lavt – nemlig 0,1 mikrogram/ kg kropsvægt / dag.

– Nedbrydningsstoffer fra Atrazin, Terbuthylazin og Simazin blev fundet i 55 pct., 49 pct. og 43 pct. af prøverne. De nævnte herbicider går lige i grundvandet, og det blev derfor forbudt at bruge dem i Danmark for mange år siden.

– Nedbrydningsstoffer fra korrosionshæmmere bl.a. fra undervognsbehandlinger mm, der også kan være kræftfremkaldende, blev fundet i 53 pct. af prøverne.

– Der blev også fundet perflurerede stoffer, medicinrester og surfactanter i prøverne af drikkevand. Bisphenol A, som er brugt som blødgører i plast i f.eks. legetøj blev fundet i 40 pct. af prøverne. Det er også hormonforstyrrende og særdeles giftigt, forklarede professoren.

Miljømyndighederne gennemfører et enormt arbejde for at sikre grundvandets kvalitet. Se:

https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/drikkevand-og-grundvand/grundvandsbeskyttelse

og

https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/drikkevand-og-grundvand/drikkevand

Se også artiklen: 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/agrolab-pesticid-debatten-er-koert-af-fakta-sporet

LÆS OGSÅ: Thorkild Løkke til Gunner Buck: Fakta om drikkevandsboringer i Danmark

Print Friendly, PDF & Email
- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet