ForsideArdenBarnets lov på dagsorden i Mariagerfjord Kommune

Barnets lov på dagsorden i Mariagerfjord Kommune

- Annonce -

Barnets lov på dagsorden i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder møde den 5. september 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Barnets lov

Folketinget vedtog 2. juni 2023 barnets lov med i krafttræden 1. januar 2024.

Som opfølgning på orienteringen om barnets lov på udvalgsmøde 27. september 2022, orienteres Udvalget for Børn og Familie om status på implementeringen af barnets lov.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

  1. At udvalget drøfter den politiske retning på familieområdet med afsæt i intentionerne fra barnets lov

Sagsfremstilling

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. Barnets lov har til hensigt at hjælpe udsatte børn/unge og deres familier tidligere og bedre end i dag.

Barnets lov samler reglerne for særlig støtte til børn ét sted og er dermed en ny hovedlov. Målgruppen for støtten er børn og unge, der har behov for hjælp ud over almenområdet. Det gælder alle børn uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Selvom målgruppen er børn og unge, vil støtten og hjælpen ofte skulle indbefatte støtte og hjælp til forældrene og formålsbestemmelserne tydeliggør, at hjælp og støtte skal bygge på forældres ansvar for deres børn.

Regeringsaftalen “Børnene først”, som barnets lov er en del af, indeholder initiativer inden for temaerne:

  • Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
  • Færre skift og mere stabilitet
  • Barnets lov flere rettigheder til børnene
  • Bedre kvalitet i anbringelser
  • Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
  • Godt ind i voksenlivet
  • Fra aftale til virkelighed

Arbejdet med implementeringen af barnets lov har været i gang siden efteråret 2022. I relevante initiativer inddrages samarbejdspartnere fra Sundhedsplejen, PPR-, dagtilbuds- og skoleområdet, så der skabes mulighed for en bred og sammenhængende forankring på tværs af hele børne- og familieområdet. Der gives på mødet en kort orientering om status på implementeringen.

På baggrund af et oplæg fra chefen for Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse planlægges en proces for dialogen i Udvalget med henblik på at drøfte den politiske retning for familieområdet. Dette bliver en indledende drøftelse og udvalget får på et af de kommende møder en opsamling, der kan kvalificeres.

Udvalgets drøftelser om retningen vil indgå i den videre implementering af barnets lov.

Bilag

- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER

Dødsfald – Hadsund

Tyve nåede det hele på en halv time

Dødsfald – Hadsund

- Annonce -

Seneste artikler