ForsideHobroStøtte til Hobro Filmteater

Støtte til Hobro Filmteater

- Annonce -

Støtte til Hobro Filmteater

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 17. maj 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Støtte til Hobro Filmteater

Mariagerfjord Kommune har 17. april 2023 modtaget opdateret ansøgningsmateriale fra Hobro Borger- og Håndværkerforening i forhold til renovering og ombygning af Hobro Filmteater. I denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal tilkendes tilskud til biografprojektet og i hvilket omfang i henhold til reglerne i filmlovens § 18 med mere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender et tilskud til biografprojektet svarende til 200.000 euro (cirka 1.500.000 kr.) over tre år.

2. At Byrådet tilkendegiver over for Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater, at de er positivt indstillede for at give yderligere tilskud, når det er muligt.

3. Tiltræder Byrådet indstillingspunkt 1 afklares det i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024-27, hvor driftstilskuddet skal finansieres fra. Tilskud for 2023 indstilles givet ved kassetræk.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune modtog i 2022 en ansøgning fra Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater om anlægstilskud til en ny biograf i Hobro. Byrådet behandlede ansøgningen 25. maj 2022 og udskød beslutningen herom til budgetforhandlingerne 2023 -2026 samt til yderligere belysning af biografens sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter i Hobro. Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater har 17. april 2023 fremsendt en opdateret ansøgning med et nyt budget for projektet.

På temamøde i Økonomiudvalget 3. maj gjorde administrationen status på arbejdet med udviklingen af Hobro Bymidte og gennemgik forskellige muligheder og synergier og modtog input til det videre arbejde frem mod en samlet fremlæggelse i Byrådet i august 2023. På trods at denne tidsplan indstilles det allerede nu med denne sag, at Byrådet tilkendegiver at ville yde det maksimalt mulige driftstilskud til biografprojektet svarende til cirka 1.500.000 kr. Dermed kan Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater anvende dette som en sindetskrivelse fra kommunen i deres arbejde med at søge anden finansiering.

Staben for Byråd, Personale og Strategi (SBPS) bemærker, at beløbet, der kan tilkendes i tilskud, er reguleret af filmlovens § 18, den tilhørende bekendtgørelse samt den europæiske forordning om lovlig statsstøtte, De minimis-forordningen. SBPS har udarbejdet et kort notat, der nærmere beskriver en kommunes mulighed for at give tilskud til biografen i forhold til det ansøgte.

Reglerne om biograftilskud, der er delvist reguleret af EU-lovgivning, indebærer den begrænsning, at der maksimalt kan tilkendes et beløb på 200.000 euro (ca. 1.500.000 kr.) fordelt over en treårig periode. Den treårige periode skal beregnes som indeværende år samt de to forudgående år. Det bemærkes, at der er tale om den samlede offentlige støtte, som ansøger kan modtage i perioden, hvorfor biografprojektet ikke kan modtage yderligere tilskud fra andre offentlige myndigheder, hvis kommunen tilkender det maksimale beløb. Hobro Filmteater modtog i 2023 et kommunalt drifttilskud på 145.000 kr.

Støtten anses for tilkendt, når ansøger opnår retten til støtten. Det vil sige, at Byrådet ikke kan træffe beslutning om at give løbende tilskud med et højt beløb over en længere årrække, idet hele beløbet skal anses for givet på beslutningstidspunktet. Ønsker Byrådet at give yderligere tilskud til biografprojektet, skal Byrådet derfor behandle og beslutte nærmere herom, når der er gået nogle år, og der derfor er tale om en ny treårig støtteperiode.

Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater har efter fremsendelse af ansøgningen (bilag 2) besluttet at arbejde videre med model A. De indkalder kommunens kulturliv til et offentligt møde 15. juni 2023 kl. 19 i Theaterrestauranten for at samle kulturlivets aktivitetsønsker.

Af hensyn til Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteaters mulighed for at søge andre finansieringsmuligheder indstiller administrationen, at Byrådet tilkendegiver, at de er positivt indstillede for at give yderligere tilskud, når det er muligt i henhold til reglerne på området.

Økonomi

Hobro Borger- og Håndværkerforening og Hobro Filmteater har 17. april 2023 fremsendt en opdateret ansøgning med et nyt budget for projektet. Materialet er vedlagt som bilag 2.

Hobro Filmteater modtog i 2023 et kommunalt drifttilskud på 145.000 kr. Der vil således være tale om en merudgift for Mariagerfjord Kommune på 355.000 kr. Efter momsrefusion på 40 procent vil tilskuddet udgøre en reel merudgift for kommunen på 327.000 kr.

Hvis Byrådet tiltræder indstillingspunkt 1 afklares det i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024-27, hvor driftstilskuddet skal finansieres fra. Tilskud for 2023 indstilles givet ved kassetræk.

LÆS OGSÅ: Hobro Golfklub indbyder til Best Ball turnering 

- Annonce -

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

RELATEREDE ARTIKLER
- Annonce -

Seneste artikler